امروز

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

اوقات شرعی

بایگانی جلسات دفاعیه

 1. " طراحی مدل استراتژی بازاریابی اماکن ورزشی شمال غرب کشور و رتبه بندی عوامل با استفاده از تاپسیس
 2. تاثیر چشم ساکن بر یادگیری تکنیک ها و ویژگی های روانشناختی بازیکنان تنیس روی میز
 3. ارزیابی میزان دانش حقوقی روسای هیاتهای ورزشی شهرستان بوکان بر اساس مدل سروکوال
 4. تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف نانوذرات روی بر شاخص های استرس اکسیداتیو ویستار نر آلوده شده به بیفنول A
 5. تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی، استقامتی و موازی بر مقادیر سرمی آدیپولین، فورین، KLF15 و مقاومت به انسولین در مردان چاق غیر فعال
 6. " تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل نانو ذرات روی بر شاخص های استرس اکسیداتیو، آنزیم های کبدی و برخی از هپتوکاین های رت های نر ویستار آلوده شده به بیسفنول A
 7. روایی و پایایی روش جدید اندازه گیری کایفوز سینه ای با استفاده از برنامه مبتنی بر گوشی هوشمند( G-pro) و ابزار کالیبراسیون محقق ساخته
 8. مقایسه قدرت و دامنه حرکتی دانشجویان دارای سندرم اندام فوقانی با و بدون هایپرموبیلیتی
 9. تمرکز توجه و پارامتریزه کردن تکلیف حرکتی در مدت چشم ساکن، مدل پردازش اطلاعات
 10. اثر تمرینات اصلاحی منتخب بر وضعیت ستون فقرات و کمربند شانه و عملکرد بوکسورها
 11. تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر محتوا و فعالیت آنزیم تلومراز بافت قلب و لنفوسیت های خون محیطی رتهای نر سالخورده
 12. رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی
 13. تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی با و بدون تاکید بر خود اصلاحی فعال بر روی پاسچر دانش آموزان دختر رده سنی 16-14
 14. مقایسه پاسخ حاد بیان ژنی سلولهای تک هسته ای خون محیطی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و دیابت به یک وهله فعالیت ورزشی هوازی
 15. ارتباط بین ادراک فردی و تیمی از فضای روانشناختی اجتماعی با تعهد اجبار و اشتیاق در ورزشکاران بزرگسال
 16. ارایه مدل بالندگی اعضاء هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی وعلوم ورزشی سراسر کشور
 17. مقایسه تاثیر 8 هفته تمرینات TRX و ثبات مرکزی بر حس عمقی، تعادل و قدرت دورکننده های ران در بازیکنان فوتبال دارای ناهنجاری پای پرانتزی
 18. تاثیر شدت ورزش و آمادگی بدنی بر تکالیف شناختی در ورزشکاران ماهر و کمتر ماهر
 19. مقایسه تاثیر تحریک الکتریکی و تمرینات بدنی بر حافظه کاری و هماهنگی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی
 20. تاثیر تمرینات بینایی و جسمانی بر عملکرد (خطا) و ادراک فاصله در مهارت حرکتی دارت
 21. تاثیر دو روش تمرینی متد سیلوا و پیاده روی اینتروال بر روی پروفایل لیپیدی و شاخص های قندی در بیماران دیابتی نوع 2
 22. تاثیر یک دوره تمرین هماهنگی بر حافظه کاری و چالاکی دست در کودکان دارای اختلال هماهنگی
 23. تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی CTRP 9، امنتین-1، پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی در زنان چاق غیر فعال
 24. بررسی تغییرات FSTL 1 و NDNF بر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی عضله قلب رت های دیابتی به دنبال 6 هفته تمرین استقامتی
 25. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی
 26. ارتباط فعالیت بدنی برعملکرد و اخلاق کاری کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی