امروز

شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

اوقات شرعی

بایگانی جلسات دفاعیه

 1. تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر محتوا و فعالیت آنزیم تلومراز بافت قلب و لنفوسیت های خون محیطی رتهای نر سالخورده
 2. رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی
 3. تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی با و بدون تاکید بر خود اصلاحی فعال بر روی پاسچر دانش آموزان دختر رده سنی 16-14
 4. مقایسه پاسخ حاد بیان ژنی سلولهای تک هسته ای خون محیطی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و دیابت به یک وهله فعالیت ورزشی هوازی
 5. ارتباط بین ادراک فردی و تیمی از فضای روانشناختی اجتماعی با تعهد اجبار و اشتیاق در ورزشکاران بزرگسال
 6. ارایه مدل بالندگی اعضاء هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی وعلوم ورزشی سراسر کشور
 7. مقایسه تاثیر 8 هفته تمرینات TRX و ثبات مرکزی بر حس عمقی، تعادل و قدرت دورکننده های ران در بازیکنان فوتبال دارای ناهنجاری پای پرانتزی
 8. تاثیر شدت ورزش و آمادگی بدنی بر تکالیف شناختی در ورزشکاران ماهر و کمتر ماهر
 9. مقایسه تاثیر تحریک الکتریکی و تمرینات بدنی بر حافظه کاری و هماهنگی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی
 10. تاثیر تمرینات بینایی و جسمانی بر عملکرد (خطا) و ادراک فاصله در مهارت حرکتی دارت
 11. تاثیر دو روش تمرینی متد سیلوا و پیاده روی اینتروال بر روی پروفایل لیپیدی و شاخص های قندی در بیماران دیابتی نوع 2
 12. تاثیر یک دوره تمرین هماهنگی بر حافظه کاری و چالاکی دست در کودکان دارای اختلال هماهنگی
 13. تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی CTRP 9، امنتین-1، پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی در زنان چاق غیر فعال
 14. بررسی تغییرات FSTL 1 و NDNF بر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی عضله قلب رت های دیابتی به دنبال 6 هفته تمرین استقامتی
 15. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی
 16. ارتباط فعالیت بدنی برعملکرد و اخلاق کاری کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی