اعضای هیات علمی دانشکده علوم ورزشی

دکترنرمین غنی زاده حصار
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرک تحصیلی
دکتری آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی
شماره تلفن
04432753174 داخلی 24
فریبا حیدرلو
مرتبه علمی
مربی آموزشیار
گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی عمومی
شماره تلفن
04432753174 داخلی 26
مهری محمدی دانقرالو
مرتبه علمی
مربی آموزشیار
گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تلفن
04432753174

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:44  این هفته:4847  این ماه:13653  امسال:108608