اعضای هیات علمی دانشکده علوم ورزشی

دکترنرمین غنی زاده حصار
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرک تحصیلی
دکتری آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی
شماره تلفن
04432753174 داخلی 24
فریبا حیدرلو
مرتبه علمی
مربی آموزشیار
گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی عمومی
شماره تلفن
04432753174 داخلی 26
مهری محمدی دانقرالو
مرتبه علمی
مربی آموزشیار
گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تلفن
04432753174

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:15  این هفته:2002  این ماه:10132  امسال:117656