اعضای هیات علمی دانشکده علوم ورزشی

اکبر نوری حبشی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرک تحصیلی
دکترای فیزیولوژی ورزشی
شماره تلفن
مهری محمدی دانقرالو
مرتبه علمی
مربی آموزشیار
گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرک تحصیلی
دکترای بیومکانیک ورزشی
شماره تلفن

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:245  این هفته:1807  این ماه:6404  امسال:124633