اعضای هیات علمی دانشکده علوم ورزشی

دکترنرمین غنی زاده حصار
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرک تحصیلی
دکتری آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی
شماره تلفن
مهری محمدی دانقرالو
مرتبه علمی
مربی آموزشیار
گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرک تحصیلی
دکترای بیومکانیک ورزشی
شماره تلفن

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:119  این هفته:1658  این ماه:14909  امسال:122339