کارگاه شعور مدیریت

مدرس: دکتر سید محمد کاشف

زمان: سه شنبه 25 اردیبهشت، ساعت 10/30

مکان: سالن کنفرانس دانشکده علوم ورزشی(ساختمان بخش اداری)

جهت ثبت نام و هماهنگی به انجمن علمی دانشکده

( آقای محمدی ، شماره تلفن 09148689359) مراجعه فرمایید.

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:233  این هفته:1795  این ماه:6392  امسال:124621