ردیف

نام دانشجو

عنوان

مقطع

تاریخ

ساعت

1

پریناز قناتی

مقایسه تاپیر روش آموزشی مبتنی بربازی و رویکرد سنتی بر یادگیری، عملکرد و شایستگی ادراک شده نوجوانان در مهارت های منتخب بسکتبال

کارشناسی ارشد

97/05/16

12

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:152  این هفته:1303  این ماه:7346  امسال:116275