ردیف

نام دانشجو

عنوان

مقطع

تاریخ

ساعت

1

لیلی علیزاده

مقایسه آموزش روش های سنتی وغیر خطی (TGFU،GS)ونقش دستکاری قیود تکلیف بر یادگیری مهارت ها واستراتژی های بسکتبال در دختران نوجوان

دکترا

97/2/10

12

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:232  این هفته:1794  این ماه:6391  امسال:124620