به اطلاع دانشجویان گرامی دوره دکتری دانشکده علوم ورزشی می رساند آزمون جامع دانشجویان دکتری روزانه به تفکیک رشته به شرح جداول زیر برگزار خواهد گردید.

 

رشته فیزیولوژی ورزش در گرایش قلب و عروق و تنفس، تاریخ برگزاری 1397/02/25

ردیف

نام درس

نام استاد

1

سازگاری قلب و عروق و تنفس

دکتر محمدرضا ذوالفقاری

2

فیزیولوژی ورزشی سلولی مولکولی

دکتر فیروز قادری پاکدل

3

سازگاری هورمونی و عصبی

دکتر اصغر توفیقی

      

برای دریافت فایل منبع درسی آقای دکتر قادری پاکدل به لینک پیوست مراجعه فرمایید.

 

رشته مدیریت ورزشی در گرایش مدیریت راهبردی سازمانها و رویدادهای ورزشی ، تاریخ برگزاری 1397/02/29

ردیف

نام درس

منابع

نام استاد

1

مدیریت منابع انسانی در ورزش

مدیریت منابع انسانی در ورزش و تفریحات سالم، تالیف چلادورای، ترجمه: دکتر طالب پورو لعل پذیری، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

پروفسورمیرحسن سید عامری

2

مسائل اخلاقی و حقوقی در مدیریت ورزشی

اخلاق در ورزش با رویکرد فلسفی، تالیف: دکتر احسانی و شجیع از انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پروفسورمیر حسن سید عامری

3

مدیریت پروژه در ورزش

کتاب خانم دکتر هادوی

پروفسورسید محمد کاشف

4

مدیریت کیفیت پیشرفته در ورزش

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان، تالیف دکتر کاظمی

پروفسورسید محمد کاشف

 

رشته رفتار حرکتی در گرایش یادگیری حرکتی، تاریخ برگزاری 1397/02/29

ردیف

نام درس

نام استاد

1

یادگیری حرکتی پیشرفته

پروفسورحسن محمدزاده

2

مبانی روانی – اجتماعی تربیت بدنی در طول عمر

دکتر فاطمه سادات حسینی

3

نظریه های یادگیری حرکتی و نقد آنها

پروفسورمحمد تقی اقدسی

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:86  این هفته:2541  این ماه:8758  امسال:118570