ردیف

نام دانشجو

عنوان

مقطع

تاریخ

ساعت

1

فاطمه ترک

اثربارگیری مکمل نانوذره سلنیوم درمقایسه با سلینیت سدیم برشاخصهای اکسایشی همراه تمرین هوازی وامانده سازدرعضله رت های نر

دکترا

96/7/5

12

2

سهیلا موسوی اولیقی

ارتباط بین عملکرد ورزشی با بازپردازش آگاهانه و خودتنظیمی

کارشناسی ارشد 

96/7/5

13

3

سویسنه نبی زاده 

 تاثیر تماشاگران بر ادراک ویژه عمل و عملکرد در شرایط تمرکز توجه بیرونی دور و نزدیک

کارشناسی ارشد

96/7/5

13/30

4

فریبا معصوم نژاد کندالی

تاثیر یک دوره تمرینات منتخب برایتونیک بر مهارتهای ادراکی-حرکتی کودکان اوتیسم

کارشناسی ارشد

 96/7/5

14

 

 برهان الدین قاری

 تاثیرمدلهای آموزش  غیر خطی (TGFU،SET،PP)  

برپیامدهای رفتاری-روانشناختی،عملکرد ویادگیری مهارتهای بسکتبال

 دکترا

 96/7/17  13

6

رضا عبدالهی گدللو

  بررسی رابطه سکوت سازمانی و بی تفاوتی سازمانی با اهمال کاری سازمانی معلمان تربیت بدنی شهرستان شاهیندژ و بوکان

 کارشناسی ارشد

 96/8/8

 12

7

 بهزاد بهزادنیا

 مقایسه روش های آموزشی عدم-مداخله و سنتی دریادگیری مهارت های بدمینتون بر اساس مدل یادگیری کرایگر

 دکترا

  96/8/15

 10/30

8

 عبداله سیدی سیلابی 

 ارتباط مصرف رسانه ای با سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان کالاهای ورزشی شهر ارومیه

 کارشناسی ارشد

 96/9/13

 12/30

9

 شهرام فتحی زاده لیلان

 ارتباط اهمال کاری کارکنان باکیفیت خدمات دریافتی و میزان رضایتمندی مشتریان اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی

 کارشناسی ارشد

 96/9/13

 12

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:78  این هفته:1086  این ماه:5672  امسال:115761