ردیف

نام دانشجو

عنوان

مقطع

تاریخ

ساعت

1

ایوب حیدری

ارائه مدل هوشمند توزیع منابع مالی تربیت بدنی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری بر اساس درجه توسعه یافتگی مناطق

دکترا

96/1/29

13

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:91  این هفته:2706  این ماه:12334  امسال:87772