ردیف

نام دانشجو

عنوان

مقطع

تاریخ

ساعت

1

فاطمه ترک

اثربارگیری مکمل نانوذره سلنیوم درمقایسه با سلینیت سدیم برشاخصهای اکسایشی همراه تمرین هوازی وامانده سازدرعضله رت های نر

دکترا

96/7/5

12

2

سهیلا موسوی اولیقی

ارتباط بین عملکرد ورزشی با بازپردازش آگاهانه و خودتنظیمی

کارشناسی ارشد 

96/7/5

13

3

سویسنه نبی زاده 

 تاثیر تماشاگران بر ادراک ویژه عمل و عملکرد در شرایط تمرکز توجه بیرونی دور و نزدیک

کارشناسی ارشد

96/7/5

13/30

4

فریبا معصوم نژاد کندالی

تاثیر یک دوره تمرینات منتخب برایتونیک بر مهارتهای ادراکی-حرکتی کودکان اوتیسم

کارشناسی ارشد

 96/7/5

14

 

 برهان الدین قاری

 تاثیرمدلهای آموزش  غیر خطی (TGFU،SET،PP)  

برپیامدهای رفتاری-روانشناختی،عملکرد ویادگیری مهارتهای بسکتبال

 دکترا

 96/7/17  13

6

رضا عبدالهی گدللو

  بررسی رابطه سکوت سازمانی و بی تفاوتی سازمانی با اهمال کاری سازمانی معلمان تربیت بدنی شهرستان شاهیندژ و بوکان

 کارشناسی ارشد

 96/8/8

 12

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:256  این هفته:6059  این ماه:15995  امسال:114962