ردیف

نام دانشجو

عنوان

مقطع

تاریخ

ساعت

1

مهدیه مهام

تاثیر 8 هفته تمرین تداومی بر سطح پلاسمایی E-Selection و شاخص های گلبول سفید در بیماران قلبی- عروقی

کارشناسی ارشد

95/11/02

10

2

بفرین ذکی

تاثیر 8 هفته تمرینات هوازی مقاومتی بر سیستم رنین – آلدسترون و ارتباط آن با کیفیت زندگی و شاخص های آنتروپومتریک زنان یائسه چاق مبتلا به پرفشار خونی

کارشناسی ارشد

95/11/02

10/30

3

 سید مهدی مدنی

 ارتباط بین سلامت عمومی و اثربخشی کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه ارومیه

 کارشناسی ارشد

 95/11/24

 12/30

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:116  این هفته:2731  این ماه:12359  امسال:87797