به اطلاع دانشجویان روزانه دکتری که متقاضی وام ویژه می باشند، می رساند:جهت ثبت نام وام دکتری با مطالعه دقیق بخشنامه ارسالی، با به همراه داشتن مدارک خواسته شده تا تاریخ 95/08/25 به اداره رفاه واقع در حوزه معاونت دانشجوئی (روبروی رستوران دامپزشکی) مراجعه نمایند.

تذکر مهم: افرادی که در مهر ماه نسبت به تمدید وام تحصیلی اقدام نموده اند جهت بهره مندی از وام ویژه دکتری بایستی تا تاریخ 95/08/02  درخواست وام تحصیلی خود را در اداره رفاه حذف نمایند.

جهت دریافت بخشنامه اینجا کلیک کنید.

                                                                                                                                                                                                                                                            معاونت دانشجوئی

                                                                                                                                                                                                                                                                 اداره رفاه

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:150  این هفته:2765  این ماه:12393  امسال:87831