ردیف

نام دانشجو

عنوان

مقطع

تاریخ

ساعت

1

شاهین تکریمی

تاثیر هشت هفته تمرینات هوازیبر روی شاخص های پیشگویی نسبت اسید پالمتیک به اسید اولئیک سرمی CRP، گلوکز ناشتا و پروفایل های چربی در جوانان چاق غیر فعال

کارشناسی ارشد

95/7/6

12

2

شیما احمدی

تاثیر تزریق ناندرولون همراه یا بدون شنای اجباری بر بیان ژن نفرین وپودوسین و شاخص های بیوشیمیایی القا شده بر بافت کلیه موش صحرایی نر

کارشناسی ارشد

95/7/6

12/30

3

شادی گلپسندی

تاثیر هشت هفته تمرینات hiit و هوازی بر روی tpa و pai1 زنان چاق یائسه غیرفعال

کارشناسی ارشد

95/7/10

12/30

4

هلاله آریامنش

رابطه بین فراشناخت و فراهیجان مثبت با تصمیم گیری در بازیکنان فوتبال

کارشناسی ارشد

95/7/25

12

5

زهرا اوجانی

بررسی اثرانگیزه تمرین بر پایه ی ظاهر بدنی بر رابطه تناوب تمرین و تحسین بدنی

کارشناسی ارشد

95/7/25

12

6

سعیده فتاح مدرس

تبیین اثر قدرت اجتماعی  برند بر روی اشتیاق، خرید ورزشکاران از برند های داخلی و خارجی

کارشناسی ارشد

95/7/27

13/30

7

فاطمه حسنی

تاثیر سبک مربیگری خودمختارو کنترل بر رضایتمندی ازنیازهای اساسی، لذت و میل به ادامه فعالیت در بین دختران دانشجو

کارشناسی ارشد

95/7/27

12/30

8

ایوب نیک خرد

تاثیر انواع تبلیغات بر جذب مشتریان مدارس فوتبال شهر تبریز

کارشناسی ارشد

95/07/27

12

9

سمیه گلوانی

تاثیر هوش رقابتی بر سهم فروش محصولات ورزشی در استان آذربایجان غربی

کارشناسی ارشد

95/7/28

12

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:136  این هفته:2751  این ماه:12379  امسال:87817