ردیف

نام دانشجو

عنوان

مقطع

تاریخ

ساعت

1

فاطمه صغری برقی

تاثیر تمرین هوازی در دوره های زمانی مختلف بر وضعیت اکسایشی و آنتی اکسایشی بافت کبد رت های نر

کارشناسی ارشد

95/6/8

12

2

 سمیه ناجی

 تعیین ارتباط شاخص های شیوع سندرم متابولیک و آنتروپومتریک و چاقی در زنان میانسال

کارشناسی ارشد 

 95/6/15

 11

3

 سعید نقی زاده قنبری

 تاثیر تصویر سازی توام با حرکت بر عملکرد و یادگیری دریبل فوتبال

 کارشناسی ارشد

 95/6/24

 11

4

 داریوش معرفت

 طراحی و تدوین مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی دراستان آذربایجان شرقی با استفاده از روش swot

 دکتری

 95/6/24

 12

5

سلمان فرضعلی پور

طراحی مدل تبیین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش با کارآفرینی سازمان مدیران ادارات ورزش و جوانان کشور

دکتری

95/6/24

13/30

6

ابولفضل نشاطی زنوز

توسعه مدل ارتباطی انگیزش و تعهد ورزشی با رفتار مصرفی در مشارکت کنندگان ورزش همگانی

دکتری

95/6/24

12/30

7

بهروز شابویی

مقایسه نشاط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه ارومیه

کارشناسی ارشد 

95/6/27

11/30

8

عاطفه گمار

رابطه عوامل انگیزشی با خودکارامدی داوطلبان در برگزاری رویدادهای ورزشی

کارشناسی ارشد 

95/6/27

11

9

سید شهاب الدین شجاع ساداتی

بررسی رابطه مشارکت سالمندان در ورزشهای همگانی و تفریحی با میزان رضایت مندی آنها از اوقات فراغت و زندگی در شهر تبریز

کارشناسی ارشد 

95/6/31

12

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:122  این هفته:2737  این ماه:12365  امسال:87803