ردیف

نام دانشجو

عنوان

مقطع

تاریخ

ساعت

1

مهرداد حفظ اللسان

طراحی و تبیین مدل توسعه ورزش همگانی دانشگاه های دولتی ایران

دکتری

95/5/18

12

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:119  این هفته:2734  این ماه:12362  امسال:87800