ردیف

نام دانشجو

عنوان

مقطع

تاریخ

ساعت

1

مژگان خدامرادپور

رابطهی پیشران های کلیدی تجربه مشتری و وفاداری بازیکنان در باشگاه های لیگ برتر فوتبال کشور و ارائه مدل

دکترا

94/12/5

14

2

حسین صمدی

مقایسه اپربخشی و کارایی آموزش راهبردهای شناختی – رفتاری و مداخله مبتنی بر ذهن، آگاهی بر اضطراب حالتی رقابتی و عملکرد ورزشی تیراندازان: پیگیری 60 روزه

دکترا

94/12/10

12

3

صادق ملکی

اثر هشت هفته تمرینات ورزشHIIT  بر بیان ژنیP و شاخص های ترکیب بدنی در مردان میان سال غیر فعال

کارشناسی ارشد

94/12/12

12/30

4

سیروان محمد علی خیاطی

اثر هشت هفته تمرینات ورزشHIIT  بر بیان ژنیTGF و شاخص های ترکیب بدنی در مردان میان سال غیر فعال

کارشناسی ارشد

94/12/12

12

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:128  این هفته:2743  این ماه:12371  امسال:87809