جناب آقایدکتر میر حسن سید عامری انتخاب جناب عالی را به عنوان پژوهشگر برتر استانی در سال 1394 درهفته پژوهش و فناوریتبریک عرض نموده، توفیقات بیشتر علمی را برای آن همکار ارجمند آرزومندیم.


___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:85  این هفته:2700  این ماه:12328  امسال:87766