بنابر اعلام اداره بورس و واممعاونت دانشجویی ، ثبت نام وام دکتری، از سی و یکم فروردین آغاز و تا سیزدهم اردیبهشت ادامه دارد. دانشجویان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دانلود فرم ها به سایت دانشگاه ارومیه، معاونت دانشجویی، بخش "اطلاعیه" ها مراجعه نمایند.

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:32  این هفته:1690  این ماه:6079  امسال:73086