بنابر اعلام اداره بورس و واممعاونت دانشجویی ، ثبت نام وام دکتری، از سی و یکم فروردین آغاز و تا سیزدهم اردیبهشت ادامه دارد. دانشجویان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دانلود فرم ها به سایت دانشگاه ارومیه، معاونت دانشجویی، بخش "اطلاعیه" ها مراجعه نمایند.

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:138  این هفته:2753  این ماه:12381  امسال:87819