رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 92

 

كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 93

كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 94
كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 95

كارشناسي ارشد فیزیولوژی ورزشی 

 

كارشناسي ارشد حرکات اصلاحی

 

دکترای فیزیولوژی ورزشی 

 
 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:126  این هفته:1665  این ماه:14916  امسال:122346