امروز

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

اوقات شرعی

به اطلاع آن دسته از داوطلبان تحصیلی در مقطع دکتری بدون آزمون رشته فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ارومیه که مدارک و مستندات مربوطه را به دفتر استعداهای درخشان دانشگاه ارسال کرده اند؛ می رساند،

زمان مصاحبه شفاهی (حضوری) نام بردگان در روز یکشنبه مورخه 1398/04/09 از ساعت 14 در محل دانشکده علوم ورزشی واقع در پردیس نازلو برگزار خواهد شد.