امروز

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

اوقات شرعی

زمان آزمون جامع شفاهی فیزیولوژی ورزشی درتاریخ دوشنبه 1398/02/30 ساعت 10:30 برگزار خواهد شد.