امروز

یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

اوقات شرعی

کتابهای منتشر شده اعضای هیأت علمی

خلاصه موضوع کتاب

کوششی است برای ترویج و تشویق استفاده از این تکنولوژی مدرن در زمینه توانمندسازی ورزشکاران و ارتقاء عملکرد ورزشی و نیز کاهش و درمان اختلالات ناشی از آسیب یا مشکلات هیجانی و عاطفی نظیر استرس، اضطراب،  ترومای پس از آسیب و ... . در حقیقت تلاش مولفین برای معرفی و اشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های رفتار حرکتی و فیزیولوژی با این تکنیک می باشد

خلاصه موضوع کتاب

اکتساب مهارت جزو اولین منابعی است که اساس نظری آن تماما بر روانشناسی بوم شناختی استوار بوده و نتیجه کوشش چندین ساله مولفین کتاب در تدوین چهارچوب نظری برای کاربرد این نظریه بر اساس مدل سیستم های پویا و رویکرد قیود محور در حیطه اکتساب و یادگیری مهارت های حرکتی است. مخاطب اصلی این کتاب دانشمندان، متخصصین رفتار حرکتی و به تبع آن دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در حیطه رفتار حرکتی و توان بخشی است

Pages